ZARZĄD:

  • Renata Gromek – prezes
  • Janusz Rudy – wiceprezes
  • Renata Słyszyk – sekretarz
  • Wojciech Jodłowski – skarbnik
  • Agata Wójcik – członek zarządu

 


       KOMISJA REWIZYJNA:

  • Elzbieta Siwiecka
  • Grażyna Chytła
  • Małgorzata Chomiszczak