Zespół Szkół nr 1 ma swoją długą historię. Obejmuje ona szereg kolejnych placówek o różnych nazwach i systemach nauczania.

W roku szk. 1925/26 Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych w Sanoku założyło Dwuklasową Prywatną Szkołę Handlową . Okazała się ona bardzo potrzebna w powiatowym mieście u progu istnienia II Rzeczypospolitej.

Popularna „Handlówka” przekształcona potem w szkołę trzyletnia, a następnie w czteroletnie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie przetrwała okupację jako Polska Szkoła Handlowa. Mimo wysokiego czesnego cieszyła się dużym zainteresowaniem, gdyż dawała solidne przygotowanie zawodowe

Po reformie oświatowej z 1932 r. absolwenci Gimnazjum Kupieckiego mogli kontynuować naukę w liceach i ukończyć wyższa uczelnię, lub szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach, bankach i urzędach.

Po zakończeniu wojny miejscowa społeczność postarała się, by 1.10.1944 r. nauka w Gimnazjum znów się rozpoczęła.

W 1957 roku szkoła powróciła do Ministerstwa Oświaty jako Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Handlowa, do której dołączały Zasadnicza Szkoła Wielobranżowa, Technikum Hotelarskie i Technikum Administracji Terenowej.

W długoletniej historii „Ekonomik” zmieniał często swoją siedzibę. Gdy w 1970 r. opuścił budynek przy ul. Jagiellońskiej i przeniósł się już na stałe do dzisiejszego gmachu przy ul. Sobieskiego.