Witamy na stronie Stowarzyszenia „Sanocki Ekonomik”, które rozpoczęło działalność 28 kwietnia 2009 roku.

W dniu 28 kwietnia 2009 roku w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku grupa 28 osób - absolwentów i nauczycieli tej szkoły - powołała do życia Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik”

         Po podjęciu decyzji przez grupę inicjatywną o powołaniu Stowarzyszenia nastąpiło podjęcie działań mających na celu zarejestrowanie Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, nadaniu mu numeru NIP, REGON, oraz założeniu konta bankowego. Pozwoli to na uwiarygodnienie Stowarzyszenia i możliwości rozpoczęcia oficjalnej działalności.

         Naszym najważniejszym celem jest kultywowanie pamięci i tradycji szkoły, Zależy nam także na nawiązywaniu i utrzymywaniu więzi łączących absolwentów szkoły, uczniów, nauczycieli i sympatyków szkoły. Nie zapominamy też o uczniach – chcemy pomóc szkole w stwarzanie warunków na wyrównanie ich szans edukacyjnych. Do naszych głównych celów należy także udzielanie wszechstronnej pomocy szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych, kształtowanie warunków
i rzeczywistości funkcjonowania zespołu szkół, które będą umożliwiać jak najlepsze wychowanie młodego pokolenia w oparciu o tradycje polskie
i wspólnej Europy, oraz promowanie działalności i osiągnięć szkoły oraz pracy i życia jej absolwentów.