Sprawozdania za rok 2018

        Bilans 2018

       Wprowadzenie 2018

       Informacje dodatkowe 2018

        Rachunek wyników 2018

        Raport merytoryczny 2018

 

Sprawozdania za rok 2017

         Bilans 2017

         Wpowadzenie 2017

         Informacja dodatkowa 2017

         Rachunek zysków i strat 2017


         Raport merytoryczny 2017Sprawozdania za rok 2016

        Bilans 2016

        Informacja ogólna 2016

        Rachunek zysków i strat 2016

        Raport merytoryczny 2016

        Informacja uzupełniająca 2016