Sprawozdania za rok 2015

        Bilans 2015

         Informacje ogólne 2015

         Informacje uzupełniające 2015

        Rachunek wyników 2015

        Raport merytoryczny 2015

 

Sprawozdania za rok 2017

         Bilans 2017

         Wpowadzenie 2017

         Informacja dodatkowa 2017

         Rachunek zysków i strat 2017


         Raport merytoryczny 2017Sprawozdania za rok 2016

        Bilans 2016

        Informacja ogólna 2016

        Rachunek zysków i strat 2016

        Raport merytoryczny 2016

        Informacja uzupełniająca 2016