Sprawozdania za rok 2015

        Bilans 2015

         Informacje ogólne 2015

         Informacje uzupełniające 2015

        Rachunek wyników 2015

        Raport merytoryczny 2015

 

Sprawozdania za rok 2014

         Bilans 2014

         Informacja ogólne 2014

         Informacja uzupełniające 2014

         Rachunek wyników 2014

         Raport merytoryczny 2014Sprawozdania za rok 2013 (na stronie:  www.pozytek.gov.pl)

         Bilans 2013

         Informacja dodatkowa 2013

         Rachunek wyników 2013

         Raport merytoryczny 2013