Stowarzyszenia "Sanocki Ekonomik" uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
Celem głównym Stowarzyszenie jako organizacji pożytku publicznego jest:
- POMOC SPOŁECZNA DLA MŁODZIEŻY
- ORGANIZACJA FORM EDUKACJI W CELU ROZWOJU WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ MŁODZIEŻY.


Data wpisu do KRS 22 grudnia 2011r. Numer KRS: 0000332172


Przywilejem tego wpisu jest możliwość uzyskania 1,5% podatku począwszy od roku 2013 w rozliczeniu za rok 2012, z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia